ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 ส.ค. 2560

วันนี้เราเดินทำความสะอาดภายในรอบๆศูนย์ เก็บกวาดหญ้าแห้งๆ ที่ตัดทิ้งไว้ และทำความสะอาดศาลพระภูมิประจำศูนย์การเรียนรู้ค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)