​ชีวิตที่พอเพียง 2974a. อาสาสมัคร

อาสาสมัครของแท้ หมายถึง อาสาไปทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน

ชีวิตที่พอเพียง  2974a. อาสาสมัคร

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คุยกับคุณสุกุญญา เรื่องอาคารเย็นศิระ ที่ มอ. หาดใหญ่    ว่าผมอยากเห็นการใช้อาคารเย็นศิระเป็นเครื่องมือสร้างระบบอาสาสมัครของแท้ และมืออาชีพขึ้นในประเทศไทย    คุณสุกุญญาบอกว่า เคยชักชวนชาวบ้าน แต่ได้รับคำถามว่า “แล้วจะได้อะไร”

เป็นที่มาของบันทึกนี้ 

ว่าสังคมไทยยังขาดระบบอาสาสมัครของแท้ และเป็นมืออาชีพ    อย่างที่มีในประเทศไต้หวัน  อย่างน้อยก็ในมูลนิธิฉือจี้

อาสาสมัครของแท้ หมายถึง อาสาไปทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน    และถึงจะหวังก็ไม่มีให้    อย่างอาสาสมัครฉือจี้หวังผลเหมือนกัน แต่หวังใช้เป็นเครื่องมือฝึกฝนจิตใจตนเองจากการทำงานเพื่อผู้อื่น หรือเพื่อส่วนรวม    ผมที่หวังคือ จิตใจสูงขึ้น   ได้ฝึกยกระดับเมตตากรุณา

อาสาสมัครมืออาชีพ หมายความว่า มีทักษะของงานที่จะทำและรับผิดชอบอย่างดี    ต้องมีพื้นความรู้ หรือทักษะบางอย่าง  แล้วเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมจนทำงานได้ดี    และต้องทำงานอย่างรับผิดชอบ    ที่สำคัญคือ ต้องทำข้อตกลงว่าจะมาทำงานในวันใดบ้าง  และต้องมาตามที่ตกลงไว้     ไม่ใช่เป็นอาสาสมัครแบบพอใจก็มา ไม่ว่างก็ไม่มา     เพราะนั่นไม่ใช่อาสาสมัครที่มีความรับผิดชอบ 

สังคมไทยจะสร้างระบบอาสาสมัครมืออาชีพและรับผิดชอบได้หรือไม่    

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ก.ค. ๖๐

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สังคมไทย..ดูให้ลึกๆ..เรา..ถูกหล่อหลอม..ให้มีจิตที่เอื้ออาทร..เมตตาค้ำจุน..ช่วยเหลือซึ่งกัน..มาแต่บรรพบรุษ..โดยมีหลักธรรม..การปฏิบัติแลยึดถือกันมา.(แม้ว่า).จะเปลี่ยนเป็นไปในรูปแบบทุนนิยมธนบัตรมากแล้วก็ตาม....

อาสาสมัครมืออาชีพที่เห็นๆใน ไทย...ชื่อ จีน..ปอเต้กตึ้ง..ไปทุกที่..เท่าที่ทราบ..บางทีไปก่อนเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงด้วยซ้ำ..เดี๋ยวนี้..ก็มีมากขึ้น..หลายหลากชื่อ..แย่งกันมาอาสา..(เพราะ..มีการสนับสนุน..ทางการเงินจากผู้มีจิตใจ...เมตตาและต้องการสร้างสมผล(บุญ..).."จะเห็นได้..จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ..ทุกๆครั้งที่มี..จิตอาสา(แท้..)..จะมาก่อนแทบทุกครั้ง..ก่อน..ที่..ทางรัฐจะยื่น..โยน..

ฉะนั้น..ก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะ คน(จน)แบบไทยๆก็คงเป็นไทยๆอยู่วันยังค่ำ..ที่มีจิตอาสา(ที่ปลอมแปลงไม่ได้)..มีเป็นทุนอยู่ในกมลสันดาน..ที่ระบบทุนนิยมธนบัตรเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว..อนึ่งเพราะความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ถูกบังคับให้อยู่ในระบบ(รับจ้าง)ที่สร้างขึ้นมาอย่างในปัจจุบันที่เงินซื้อได้..ทุกอย่าง....

sr
IP: xxx.68.208.142
เขียนเมื่อ 

"...สังคมไทยจะสร้างระบบอาสาสมัครมืออาชีพและรับผิดชอบได้หรือไม่ ..."?

In AUS, many search and rescue organizations have enlisted and trained more than capacity of volunteers and there is no lack of 'drives' to to support their functions. These organizations are "'adequately' subsidized"; run by well-qualified and respected members of society; volunteers enjoy 'certain economic and social benefits' (for examples: liberal allowances for mission time to compensate for absence from their usual occupation time, travelling and accommodation provisions, ...).

I think this is much the same 'model' in the western countries. So professional volunteers are well organized and thriving in the west. One key factor of success that should be stressed is "training" (to perform tasks in their missions. Training is quite 'rigorous', promoting 'effectiveness and efficiency' and self-respect, and has side-effects of 'bonding volunteers'.

Should Thailand improve the situation with 'drafted defence forces', police recruits, 'ordained monks', 'teachers', public servants,... those in paid employment to do their assigned jobs honourably?