ครั้งที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

                     วันนี้พวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 57/41 ครั้งนี้ครั้งแรกที่ลงไปคือ เราลงไปส่งใบมอบตัวให้กับศูนย์และนั่งคุยกับป้าและพี่เลี้ยงในศูนย์ เกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในวันถัดไป วันแรกก็ไม่มีไรมากก็แค่ไปนั่งฝังพี่เลี้ยงและป้าที่ศูนย์ฝึกอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการฝึกก่อนลงมือทำจริง และได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางทฤษฎีและการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการนำมาปฏิบัติ ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการและวิธีการนำความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนมาใช้ในการทำงานฝึกการนำความรู้ในภาคทฤษฎีมาใช้ในภาคปฏิบัติ สมารถนำความรู้มาใช้เพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงงาน มีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานในสถานที่ฝึก เข้าใจชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งวัฒนธรรมของที่นี่คือ  การสานตระกร้า และการเย็บผ้าสไบ คือวัฒนธรรมหลักของที่นี่และการทำการเกษตรแบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวง มีทั้งการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่  เลี้ยงหมู  และการปลูกผักสวนครัว การทำงานของที่นี่มีความสัมพันธ์แบบการเป็นกันเองมากแบบพี่แบบน้องมีอะไรก็ปรึกษากันได้ เขาพร้อมให้ความรู้แก่พวกเรา และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ตรง การทำงานเป็นทีม และการสามัคคีของหมู่คณะ


( ตามรอยพ่อหลวง ยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง )

( ปรึกษาหารือเเนะนำตัว สมาชิกในกลุ่ม )

( ภาพถ่ายรวมนักศึกษา ผู้ใหญ่บ้านพี่เลี้ยงเเละคุณป้า กรองทิพย์ )

( ภาพรวมๆของหน่วยฝึกน้าคร้าบบบ ส่วนใหญ่หน่วยฝึกนี้จะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง #ตามรอยพ่อหลวง )

( เก็บตกมีการพักผ่อนโดยมีการโดยมีการพักดื่มน้ำสมุนไพรเป็นช่วงๆ )

# ในการลงหน่วยฝึกครั้งเเรกรู้สึกผ่อนคลาย สบายๆ วิทยากรพี่เลี้ยงเป็นกันเองมาก ( ชักเริ่มอยากทำงานพัฒนาเร็วๆเเล้วสิ )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)