นนธการน์ ทองอยู่

กลุ่มกองทุนหมู่บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า หมู่ 1 80 หมู่ 1 บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า, ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร, 74120 ตำบล หนองสองห้อง อำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 085 546 8940 https://goo.gl/maps/RitZrsSi7DD2
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว
Usernamenontakan19
สมาชิกเลขที่217438
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต