การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่2

วันพุธ ที่2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

          เป็นการฝึกงานในวันที่สอง วันนี้ได้คุยกับเพื่อนๆไว้ว่าจะทำผังบุคลากรกันในเช้าวันนี้เราก็เริ่มผังบุคลากรกันต้องทำผังสมาชิกภายในกลุ่มตนเองและทำผังบุคลากรภายในศูนย์วิชาการ 

          โดยการทำงานนั้นทำกันอย่างชิวๆเพราะต้องขอถ่ายรูปจากอาจารย์ พี่ๆภายในหน่วยฝึกงาน เพื่อนๆก็ช่วยกันทำงาน ช่วยกันพิมพ์ ช่วยกันปริ้นรูป ช่วยกันตกแต่ง ตัดแปะผังบุคลากร


                                                        เพื่อนๆช่วยกันทำงาน

                                   ภาพถ่ายโดย น.ส. ภัทรนิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี

                                                          ตัดรูปบุคลากร

                                      ภาพโดย น.ส. ผกามาศ สองเมือง

                                                                                ผังบุคลากร

                                                                 ภาพถ่ายโดย น.ส.ชริญา แก้วบัวดี

           ในช่วยบ่ายก็มีการช่วยงานของทางศูนย์และได้มีการประชุมงานกันเพราะเนื่องจากวันที่ 4 ส.ค 60 ทางศูนย์ได้จัดงาน

            โดยทางศูนย์ได้มอบหมายงานให้ไปช่วยงานโดยในวันงานให้เป็นฝ่ายลงทะเบียน2คน ถ่ายภาพ อัดวีดีโอ 2คน และจัดหาจัดทำของที่ละลึก 2คนโดยทุกคนต้องเตรียมงานที่ได้รับเอง ทุกคนก็มีหน้าที่การทำงานกันหมดและยังต้องไปช่วยทางศูนย์จัดงานอีกด้วย

                                                                        ประชุมงาน

                                                      ภาพถ่ายโดย น.ส.ชริญา. แก้วบัวดี

  หลังจากประชุมเสร็จก็เย็นพอดี อาจารย์ พี่ๆทางศูนย์ก็กลับบ้านพร้อมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)