การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

พวันที่2


พี่เลี้ยงได้พามาขอข้อมูลรอบๆๆค่าย

พี่เลี้ยงได้พามาขอข้อมูลกับท่านนายกเทศบาล

สุดท้ายพี่เลี้ยงได้พามาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)