บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่2 วันที่ 2สิงหาคม 2560

วันนี้ ได้มีการ จัดตั้ง ระดมข้าวของต่างๆ นะ ศาลาบุญจริง โพธาราม จ.ราชบุรี  โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวทักทาย กลุ่มคน ในชุมชน และคณะ อสม. หมู่ 10 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

และนักศึกษา ฝึกงาน หน่วยที่3 ราชภัฏนครปฐม เอกการพัฒนาชุมชน ได้ มีจิตอาสา ร่วมแรงกัน แพ็คของ จัดเตรียม แก่คนประสบภัย น้ำท่วม ที่จะมีการไปมอบให้ คน ใน จ.สกลนคร ในวันที่ 3 สิงหาคม  ที่ประสบภัย น้ำท่วม ในครั้งนี้ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประะสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)