บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่2 วันที่ 2สิงหาคม 2560

วันที่2สิงหาคม2560วันนี้ลุงธัมมสัญญ์ได้พาคณะนักศึกาาฝึกงานไปที่ หมู่10 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อไปช่วยกันกับชาวบ้านแพ็คของถุงยังชีพเพื่อที่จะได้นำไปมอบช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร และได้รับการเปิดงานจากท่านนายอำเภอ นายนพรัตน์ รัตนพานิช กล่าวเปิดงานและพูดคุยกับชาวบ้านและมอบของใช้ต่างๆอาหารให้กับตัวแทนเพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และยังมีกลุ่ม อ.ส.ม. มาช่วยกันจัดแพ็คของถุงยังชีพร่วมกันกับนักศึกษาอีกด้วย และยังได้ร่วมกินอาหารกลางกับป้าๆน้าๆที่มาช่วยจัดเตรียมของอีกด้วย ของที่จะนำไปมอบให้ก็อย่างเช่น ข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ ยารักาาโรค ขนม นม เป็นต้น

(เป็นการถ่ายรูปภาพร่วมกันระหว่างนายอำเภอ กลุ่มอ.ส.ม. และคณะนักศึกษา)


(นักศึกษาฝึกงานได้ช่วยกันแพ็คถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร)


(ถุงยังชีพทั้งหมดที่เราจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร วันที่3สิงหาคม 2560)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน (วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)ความเห็น (0)