บันทึกการฝึกประสบการณ์ ครังที่2 วันที่ 2 สิงหาคม 2560

    วันนี้ได้ไปทำกิจกรรมที่ ตำบลคลองตาคตหมู่ที่10 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีโดยทางคุณลุงธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้เป็นคนนำคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ไปช่วยกันแพ็คของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยที่จังหวัดสกลนครในวันที่3สิงหาคม2560ได้รับการช่วยเหลือจาก อสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 กรรมการหมู่บ้าน คนในชุมชน ประธานฝนหลวงราชบุรีและนายนพรัตน์ รัตนพาณิชย์นายอำเภอโพธาราม ซึ่งทุกคนที่มาได้มีส่วนร่วมในการ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อที่ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยจากทางน้ำ


     (นักศึกษาฝึกประสบการณ์ช่วยคนในชุมชนแพ็คของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย)      (เตรียมถุงยางชีพ 200ถุง เพื่อนำขึ้นรถ)


     (ทางคณะศึกษาได้ร่วมกันถ่ายรูปหมู่กับ นายอำเภอโพธาราม ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและอสม ของตำบลคลองตาคต)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)