การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันแรก

วันที่ 1สิงหาคม 2560

วันแรก ก็ได้ทำความเคารพพี่เลี้ยงแล้วก็ได้แนะนำตัวว่ามาจากที่ไหน ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการฝึกงานขั้นตอนการทำงานโครงการปลูกแครอท 3,000 ต้น

พี่เลี้ยงได้พาชมศูนย์ฝึกและโครงการต่างๆ ในศูนย์ฝึกว่ามีอะไรบ้างบอกรายละเอียดของโครงการต่างๆในศูนย์ฝึก

ได้มีการร่วมรับประทานอาหาฟรีในค่ายทหาร 

ได้มีการเก็บภาพรวมกับพี่เลี้ยงหลังจากที่เดินชมศูนย์ฝึกและร่วมรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมการฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)