บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่ 2)วันที่2สิงหาคม พ.ศ.2560

ฝึกงานวันที่2สิงหาคม พ.ศ.2560 ช่วงเช้าได้ ทำ กับข้าวแล้วกินร่วมกันและทำความสะอาดครัวและภาชนะที่ใช้เรียบร้อยและพอช่วงประมาน 11.30 น. หัวหน้าหน่วยฝึก (ลุงธัมสัญญ์) พาพวกเรานักศึกษา ไปลงพื้นที่เพื่อบรรจุข้าวสารอาหารแห้งที่จะนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หมู่บ้านหมู่ที่10 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ก่อนการทำกิจกรรมนั้นได้มีการจัดการการเตรียมการหลังจากนั้นท่านนายอำเภอ(ท่าน นพรัตน์ รัตนพานิช)ได้มากล่าวเปิดในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้และ ในระหว่างการทำกิจกรรม ได้ร่วมรับประทานอาหาร กลางวันก่อน

แล้วหลังจากนั้น ก็ได้ทำการจัดแจงของใส่ถุง ไม่ว่าจะเป็น ข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นยารักษาโรค เป็นจำนวนทั้งหมด200ถุง เพื่อช่วยผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ ตำบลแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ต่อไปในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านตามครัวเรือนต่างๆทั้งหมด200 ครัวเรือน

                                            ภาพถ่ายกับกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านคลองตาคต


                                                 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน


                                     ร่วมทำกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)