การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 2 ของการฝึกงาน ได้มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล วัดอมรินทราราม จ.ราชบุรี


ได้ไปพบนายกเทศบาล เพื่อไปเก็บข้อมูลภายในตำบลโคกหม้อ
ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ในเทศบาล


หลังจากกลับจากลงพื้นที่ได้แวะเข้าไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)