ครึ่งศตวรรษที่สองของ มอ. : เชียร์ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง


 

ครึ่งศตวรรษที่สองของ มอ. : เชียร์ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วิจารณ์ พานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

………….

 

 

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในวาระที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งมาครบ ๕๐ ปี คือครึ่งศตวรรษ    ผมเดาว่าคงจะมีผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวนมากเขียนเรื่องราว เกี่ยวกับความสำเร็จที่น่าชื่นชมนี้   รวมทั้งจดหมายข่าว สาร ม.อ. ฉบับประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐   ก็ได้ขึ้นปกความสำเร็จว่า U.S. News and World Report จัดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย อันดับที่ ๕  จากการจัดอันดับปี ๒๕๖๐  (https://issuu.com/psupr/docs/6...)    สรุปได้ว่า มั่นใจได้ว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับต้นๆ ของประเทศ 


ผมจึงขอเขียนร่วมแสดงความชื่นชมในโอกาสเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีอายุครบครึ่ง ศตวรรษ โดยการเชียร์ให้ประชาคม ม.อ. ร่วมกันทำให้ ม.อ. มีคุณค่ายิ่งขึ้นไปอีก    คือเข้าทำหน้าที่ผู้นำ การเปลี่ยนแปลง (change agent) เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศรายได้ปานหลาง สู่ประเทศที่มีรายได้สูง  ที่เรียกว่า ประเทศไทย ๔.๐    ซึ่งหมายความว่า ม.อ. เข้าร่วมขบวนการเปลี่ยนสังคมไทยจากสังคมที่ทำมาหากิน เน้นการใช้แรงงาน เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  เน้นการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ    ไปสู่การทำมาหากินโดย การสร้างนวัตกรรม  ในทุกภาคส่วนของสังคม


ผมขอเชียร์ให้ประชาคม ม.อ. สามัคคีกันทำสิ่งที่เรียกว่า การผูกพันกับสังคม (social engagement) เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมนวัตกรรม บูรณาการอยู่ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย    


นั่นหมายความว่า กิจกรรมวิชาการทุกด้าน จะเน้นที่ความผูกพันกับสังคม    จะไม่เป็นวิชาการลอย ที่เป็นวิชาการเพื่อวิชาการเท่านั้น    ต้องเป็นวิชาการคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ของสังคม หรือเปลี่ยนแปลง (transform) สังคมไทย    สู่สังคมนวัตกรรม


หากรับคำท้าทายนี้ ประชาคม ม.อ. ต้องร่วมกันเปลี่ยนแปลง (transform) ม.อ. เอง ทั้งด้านภารกิจ (function), โครงสร้าง (form / structure), และกฎเกณฑ์กติกา (regulation) ให้เอื้อต่อการทำงานวิชาการ เพื่อการสร้างสรรค์สังคม  หรือวิชาการที่ผูกพันกับสังคมไทย


ที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (corporate culture) ให้เป็นองค์กรที่ผูกพันกับสังคม (ไทย)

……………………


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

632318

เขียน

02 Aug 2017 @ 22:11
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก