บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) หมู่7ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดนครปฐม