การปฐมนิเทศน์ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ ได้จัดขึ้นในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560

                       

   การปฐมนิเทศน์ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ ได้จัดขึ้นในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          


                                                                           กลุ่มมีการเขียน SWOT


ได้มีวิทยากร คือ อาจารย์ประสงค์  ลีลา จากศูนย์พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี  ( ในรูป มีการเขียน SWOT )  มีการพูดถึงการอยู่รวมกับผู้คนในพื้นที่ และมีการให้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อทบทวนความรู้ที่เคยเรียนมา เช่น การทำแผนที่เดินดิน  การทำ SWOT  การเตรียมความพร้อมหรือเตรียมตัวที่จะลงไปฝึกงาน และ วิธีจัดเวทีประชาคม ซึ้งทั้งหมดเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะใช้ในการพัฒนาชุมชน ทั้งหมดล้วนเป็นความรู้เเละสามารถนำไปใช้ในการลงไปพื้นที่ได้ทั้งสิ้น


( มีการแจกกระดาษให้เขียนชื่อหน่วยฝึก สมาชิกในกลุ่มเเละยังมีการตั้งคำขวัญประจำกลุ่มอีกต่างหากนะครับ )

( วาดเเผนที่เดินดินในราชภัฎนครปฐม มีการแยกสีเพื่อเเบ่งสัญลักษณ์อย่างชัดเจนโดยสีเมจิก )

( หลังจากจบการอบรมได้มีการถ่ายภาพรวมนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน)

หลังจากจบการอบรมทำให้มีความรู้เเละความชำนาญก่อนที่จะลงไปฝึกงานที่หน่วยฝึก ( ดูมีความรู้ขึ้นมามากเลยนะครับ )  !! :)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)