การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันแรก

วันที่ 1สิงหาคม 2560

มาถึงสถานที่ฝึกงาน

มาถึงสถานที่ฝึกงานกันครบกลุ่ม

ฟังการบรรยายรายละเอียดต่างๆๆ

ได้มาร่วมกินข้าวโรงอาหารในศูนย์ฝึก

ร่วมถ่ายรูปกับพี่เลี้ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)