การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่2

วันที่2 สิงหาคม 2560

เดินทางมาสอบถามที่วัดอมรินทราราม

พี่เลี้ยงได้พามาขอข้อมูลชุมชนกับทางเทศบาล

แวะไหว้พระที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)