บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2560        วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันนี้ทางกลุ่มของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือน้ำท่วมพี่น้องชาวจังหวัดสกลนคร โดยมีนายนำอำเภอโพธาราม นายนพรัตน์ นัตนพานิช ผู้ใหญ่นพดล บัวพูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นายทหารกองพลพัฒนาที่ 1 และชาวบ้านตำบลคลองตาคต ร่วมกันบรรจุสิงของยังชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร สบู่ ยาสีฟัน น้ำดื่ม และเครื่องยังชีพอื่นๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยใน ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยสิ่งของทั้งหมดทางคณะที่เข้าร่วมได้ส่งมอบให้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรีและคณะนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อที่จะนำสิ่งของยังชีพเหล่านี้ไปส่งมอบให้พี่น้องที่เดือดร้อนที่จังหวัดสกลนครในวันที่ 3 สิงหาคม โดยทางคณนักศึกษาและนายธัมมสัญญ์อุ่มเอิบจะออกเดินทางกันในช่วงเวลา 05.00 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เพื่อนำสิ่งของไปมอบให่พี่น้องชาวสกลนคร

  

(นายอำเภอทำการส่งมอบของให้กับนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ)


(ชาวบ้าน ต.คลองตาคตและคณะนักศึกษากำลังบรรจุสิ่งของยังชีพใส่ถุง)


(สิ่งของที่ชาวบ้านและนายอำเภอนำมามอบให้นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ)


(ถุงยังชีพที่จะนำไปมอบให้พ่อน้องชาวจังหวัดสกลนคร)


(บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร)


และเมื่อเสร็จจากกิจกรรมทางคณะนักศึกษาก็ได้เดินทางกลับยังศูนย์ฝึกเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยังจังหวัดสกลนคร


สวัสดีครับ !!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึก "วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด")ความเห็น (0)