เล่าเรื่องการทำงานชุมชน

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


สัปดาห์ที่ผ่านมางานในเวลาราชการซ้อน ๆ กันบ้าง  ทำอย่างเร็ว

มีงานเร่งทำเอกสาร CPG (Clinical practice guideline) ได้  ๖  เรื่อง  ถ่ายทอดให้น้อง ๆ ที่ รพ.สต. (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)

เดิมส่งให้อ่านกันทาง Files  ตามที่ตกลงทำแนวทางร่วมกันไว้  ผู้บริหารไม่ได้ลงนามอนุมัติเอกสาร

รอบนี้สมบูรณ์  ผู้บริหารทั้งโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ  รับรู้ร่วมกัน  ลงนามทบทวน  อนุมัติเรียบร้อย

^_,^

แต่ภาคค่ำดูละครหลังข่าวไป  ค่อย ๆ ละเลียดทำ Slides ไป ... ชิลมาก

ตั้งใจละเลียด  หาภาพเยอะ ๆ ให้ดูง่าย ๆ สบาย ๆ เข้าไว้  กลุ่มเป้าหมาย คือ น้อง ๆ ทันตแพทย์ทั้งจังหวัด

ประชุมวิชาการ  ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ สสจ.หนองคาย  มีเรื่องเสนอทางคลินิกแล้ว  ๓  เรื่อง  จากโรงพยาบาลหนองคายและโพนพิสัย

จากสระใครเป็นเรื่องการทำงานในชุมชน  เราน่ะชิลสบาย  จึงอยากสร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ สนใจทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้น

ไม่ได้หมายให้คุณภาพงานคลินิกลดลง  

แต่แบ่งใจ  แบ่งเวลา  ออกไปเข้าชุมชน  ทำความเข้าใจความคิด  ความเชื่อ  วิถีชาวบ้านบ้าง  

เพื่อสร้างเสริมให้ชาวบ้านดูแลตัวเองได้ดีขึ้น  พึ่งตัวเองในทางที่เหมาะสม  ก่อนถึงจุดที่ควรมาพบหมอเพื่อรับการรักษาที่เกินจะดูแลตนเอง

^_,^

มี Slides เก่าเสนอไปช่วง ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ที่เพื่อนภาคอีสาน  โพนทอง  น้ำพอง  บ้านผือ  และทีมส่วนกลาง  เหนือ  ใต้  มาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน (นอกสถานประกอบการ) ที่สระใคร

เพิ่มอีก  ๑  เดือน ก็มีภาพเพิ่มอีก  และ Slides เก่านั้นทำช่วงไปจันทบุรี  กิจกรรมสร้างความสุขของทีมทั้งโรงพยาบาล  มีเวลาคัดภาพไม่มาก  ช่วงก่อนเข้านอน ๑ - ๒ ชั่วโมง  คืนเดียว

คราวนี้มีเวลาเต็มที่  เลือกภาพตามสบาย  แต่เวลาเล่าเรื่องประมาณ  ๒๕  นาที

น้อง ๆ สนใจตั้งใจฟังดีมาก  ต้องรอดูผล  จะจุดประกายให้อำเภอไหนเอาไปใช้ต่อยอดทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนได้เพิ่มไหม 

^_,^

(สนามหญ้า  หน้าสถานีอนามัยหลังเก่า  ต.บ้านฝาง)

(บ้านไชยา  ต.สระใคร)

ย้อนบริบทการเข้าชุมชน  ตั้งวง "โสเหล่" กับผู้ปกครอง  อสม.  ทำโครงการเครือข่ายชุมชนลูกหลานฟันดี  จัด "ตลาดนัดเครือข่ายชุมชนลูกหลานฟันดี"  ต่อเนื่อง ๗ ปี  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗

สร้างกระแสผู้ปกครองแปรงฟันให้ลูกหลานตั้งแต่ซี่แรก  จนกว่า "ข้อมือจะแข็ง"  ทีมแกนนำชุมชนมาเล่าเรื่องกิจกรรมในชุมชน  ในการประกวด "ชุมชนต้นแบบลูกหลานฟันดี"

อัตราฟันน้ำนมผุในเด็กอายุ ๓ ปี  ลดลงอย่างต่อเนื่อง

(หอประชุม  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์  ต.สระใคร)


^_,^

ขยายจากจุดแข็งที่มีเครือข่ายชุมชนพร้อมทำงานร่วมกับภาคส่วนสาธารณสุข

ปี ๒๕๕๙ เริ่มโครงการเครือข่ายคนอำเภอสระใครสุขภาพดี  เน้นกลุ่มวัยทำงาน  ๑๕ - ๕๙ ปี

กลยุทธ์ NDCs excellence ที่ใช้    มาด้วยแนวคิดขับเคลื่อนมาตรการปัจจัยเสี่ยงร่วม (Common risk factor strategy)  ๓ อ ๒ ส ๑ ฟ (ออกกำลังกาย  อาหาร  อารมณ์  ไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มสุรา  และมาตรการฟันสวยด้วยสูตร ๒+๒--๒)

มีกิจกรรมสำคัญหนึ่ง คือ สร้างเครือข่ายระหว่างแกนนำหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  จาก ๑๒ หมู่บ้าน  ขยายเป็น ๒๒  หมู่บ้านในปี ๒๕๖๐

ใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวง KM  และกิจกรรมกลุ่ม  โดยทีมผู้เหนี่ยวนำกระบวนการ (Mentor) ที่ผ่านหลักสูตร Transformative coaching  ๒  คน  

แต่มาพาเพื่อน ๆ Sakhrai NCDs dream team  และทีมหมอครอบครัว ... ลงมือทำไป  เรียนรู้ไป  แก้ไขไป  พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในแต่ละครั้งที่เข้าไปทำงานในชุมชน  หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องประชุม

เล่ายาวต่อเนื่องจนหมดเวลา ... ผ่านไปไวมาก

^_,^

ยังมีช่องว่างโอกาสพัฒนาอีกเยอะ  ชอบ ๆ งานท้าทายอย่างนี้  แต่ทีมที่สระใครดีทำงานด้วยกันยิ่งเข้าใจกันมากขึ้น

สุขทุกข์ที่ผ่านร่วมกันในแต่ละวันที่ออกชุมชน  เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน  เก็บไว้เป็นพลังใจในเนื้อตัว

เพราะหน้าที่หลัก คือ ไปเสริมพลังใจ  เสริมพลังความรู้  ให้ทีมแกนนำชุมชนสร้างเสริมสุขภาพให้คนในหมู่บ้านตนเอง

และที่ได้เกินคาด  แต่ละวันกลับมา  มีสิ่งที่น่าชื่นชมจากแต่ละหมู่บ้านเสมอ  รายละเอียดต่างกันแน่นอน  

บางประเด็นถอดออกมาได้คล้ายกัน คือ ความร่วมแรงร่วมใจร่วมคิด  ความเสียสละของแกนนำ

หมู่บ้านไหนมีมาก  บ้านนั้นเราก็จะสัมผัสความสุขขณะที่ไปเยี่ยมได้ง่ายมาก

ซึ่งสัดส่วนความสุขเยอะของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ... มีมากกว่าบ้านสุขน้อย

ช่วงนี้จึงลอย ๆ เห็นแสงสว่างความสุขฉายฉาน  โอกาสสุข  สุขภาพดีถ้วนทั่วของคนสระใครมีทางสมหวังมากขึ้น

ทำต่อไปอย่างสุข  ฝันดีนะคะทุกท่าน

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

^_,^

(ติดตามเยี่ยมเสริมพลังแกนนำชุมชน  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  บ้านโนนเชียงคูณ  ต.คอกช้าง  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๐)

(ติดตามเยี่ยมเสริมพลังแกนนำชุมชน  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  บ้านพลายงาม  ต.คอกช้าง  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐)

(ติดตามเยี่ยมเสริมพลังแกนนำชุมชน  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  บ้านดงหนองบอน  ต.บ้านฝาง)

(ติดตามเยี่ยมเสริมพลังแกนนำชุมชน  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  บ้านสมสนุก  ต.บ้านฝาง)

(ติดตามเยี่ยมเสริมพลังแกนนำชุมชน  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  บ้านน้ำสวยใต้  ต.สระใคร)

(ติดตามเยี่ยมเสริมพลังแกนนำชุมชน  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  บ้านดงมุข  ต.คอกช้าง  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๐)

(ติดตามเยี่ยมเสริมพลังแกนนำชุมชน  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  บ้านยางคำ  บ้านน้ำสวยใต้  บ้านโนนอุดม  ต.สระใคร  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐)

(ติดตามเยี่ยมเสริมพลังแกนนำชุมชน  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  บ้านน้ำสวย   ต.สระใคร)

(ติดตามเยี่ยมเสริมพลังแกนนำชุมชน  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  บ้านโนนแดง   ต.บ้านฝาง  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๐)


ภาพชุดต่อไป  ทีมส่วนกลาง  ภาคกลาง  เหนือ  ใต้  มาร่วมกับทีมภาคอีสาน  โพนทอง  ร้อยเอ็ด  น้ำพอง  ขอนแก่น  บ้านผือ  อุดร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมสระใคร  หนองคาย  ๑๕ - ๑๖  พค.  ๒๕๖๐  ที่บ้านพลายงาม  ต.คอกช้าง  อ.สระใคร  จ.หนองคาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงานความเห็น (0)