27 มิ.ย. 2560 แบ่งหัวข้อโครงการภายในกลุ่ม

8.34 น. ถึงศูนย์การเรียนรู้


9.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ศูนย์


9.45 น. แบ่งหัวข้อโครงการภายในกลุ่ม และทบทวนข้อมูล


11.35 น. รับประทานอาหาร


13.13 น. แก้ไข SWOT ใหม่


15.00 น. เก็บกวาดขยะภายในศูนย์


17.36 น. เดินทางกลับบ้านบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)