ทำหัวเชื้อปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 3 ก.ค. 2560

08:30 ทำความสะอาดหน่วยฝึก

10:00 จัดเตรียมสถานที่

11:00 เตรียมของและวัสดุ

12:00 พักกลางวัน

13:00 ปฏิบัติ

17:00 เลิกงาน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)