ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบรี วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-16.30น. สัมมนาระหว่างฝึกที่มหาลัยราชภัฎนครปฐมกลุมหน่วยฝึกที่ 3ศูนย์ฝึกิาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)