ครั้งที่32บันทึกประจำวันประจำวันที่02/06/2560

วันนี้ได้ทำการแพ็คข้าวและเก็บทำความสะอาดห้องแพ็ค และได้สอนงานน้องๆที่เข้ามาฝึกงานใหม่ ให้ได้เรียนรู้วิธีการแพ็คข้าว ช่วงบ่ายได้ช่วยกันกรอกขี้เถ้าแกลบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)