ชีวิตที่พอเพียง : 2950. การจัดการการเปลี่ยนแปลงใน KM

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สคส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง โครงการ DHS-KM   ผมได้รับมอบหมายให้พูดเรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลง จึงนำ ppt มา ลปรร. ที่นี่  โดยฟังเสียงการนำเสนอ ที่นี่  


วิจารณ์ พานิช                                                                                                                         

๓ พ.ค. ๖๐บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)