การสอนคอมพิวเตอร์ ม.3

การสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลังความรู้ความเห็น (0)