“เริ่มแล้ว” ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มเสี่ยง!!

SUDTHANWA
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่30 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2560 ซึ่งมีประชาชนเดินทางมารอรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้กันตั้งแต่เช้า.  

สำหรับโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2560 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝางในปีนี้ได้รับวัคซีนจำนวน 510 โดส เพื่อฉีดให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างให้เคมีบำบัดและโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ที่มีโรคอ้วน ธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง  

      หลังฉีดวัคซีนแล้วทางเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับบริการพักสังเกตอาการภายในเวลาครึ่งชั่วโมง หากไม่มีอาการแทรกซ้อนหรือแพ้วัคซีน ทางเจ้าหน้าที่จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ และแนะนำให้ผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากกลับบ้านให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือไปพบแพทย์ทันที ในการนี้ต้องขอขอบคุณ อบต.บ้านฝางที่เอื้อเฟื้อ เก้าอี้และเต้นท์ตลอดจนบุคลากรในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้บริการในครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมต่างๆความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เก่งฝุด ๆ ค่ะน้องอ้อมและทีม รพ.สต.บ้านฝาง ทั้งวิชาการ ประสานงาน อบต.บ้านฝาง และยินดีบริการประชาชน .... ปรบมือรัว ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ คร้า

SudThanwa
IP: xxx.158.176.166
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ.คุณหมอ