27 มิ.ย. 2560 เเบ่งหัวข้อโครงการให้เเต่ละคู่..

27มิ.ย.60

08.30ถึงศูนย์ฝึกงาน

10.00 น. เเบ่งหัวข้อโครงการให้เเต่ละคู่เเละเริ่มหาข้อมูล

12.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เริ่มทำงานกันต่อ

14.00 น. เขียนSWOT ใส่กระดาษริบชาต

16.45 น. เก็บกวาดขยะบริเวณที่ทำงาน เตรียมตัวกลับบ้าน

17.30 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)