30 มิถุนายน 2560 : มุมมองความคิดภายใต้กระแสสังคมออนไลน์

ปัจจุบันสังคมของเราก้าวเข้าสู้สังคมออนไลน์กันอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ตลอดจนผู้สูงอายุ ผู้คนเหล่านี้มีโอกาสใช้สังคมออนไลน์ ซึ่งสิ่งนี้เองเมื่อรวมตัวกันเป็นสังคม ล้วนต้องมีการติดต่อสื่อสาร มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างที่เป็นประเด็นทางสังคม

จากการที่มีประเด็นทางสังคมให้แสดงความคิดเห็นนั้น ผู้คนมากมายใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นของตนเอง ถ่ายทอดความคิดลงไปในกระแสสังคม

การแสดงความเห็นเห็นนั่นบางครั้งอาจไม่เป็นมุมมองความคิดเห็นของตนเองก็เป็นได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ กระแสสังคมที่โน้มนำความคิดเพื่อให้ไปเป็นแนวทางเดียวกันจนไม่มีมุมมองความคิดเป็นของตัวเอง อีกอย่างหนึ่งคือ การที่แอดมินบางเพจเลือกที่จะตั้งหัวข้อที่เป็นการชี้นำความคิดของผู้คน จนผู้คนเหล่านั้นตกเป็นเครื่องมือ

มุมมองความคิดภายใต้กระแสสังคมออนไลน์ นั้นอาจถูกบิดเบือนได้ หาได้เป็นการแสดงความคิดเชิงอิสระตามอุดมการณไม่


ขอบคุณสำหรับการติดตาม โปรดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมมอง ทัศน ความแตกต่างความเห็น (0)