ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 23 มิ.ย. 2560

23 มิ.ย. 2560

8.00 น. อาบน้ำเเต่งตัว

8.45 น. รับประทานอาหารเช้า

9.00 น. เดินทางไปศูนย์ฝึก

10.30 น. ถึงศูนย์ฝึก


11.00 น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อจากเมื่อวาน)

13.00 น. พักรับประทานกลางวัน

13.45 น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ)

15.30 น. เดินทางกลับบ้าน

..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/630188

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)