วัน อาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 09:00 น. ต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอ เมือง จังหวัด ระยองเวลา 13:00 น. แก้งาน เช่น แผนที่เดินดิน ทั้งนอกและใน โครงสร้างศูนย์การเรียนรู้บ้านน้ำทรัพย์ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)