อาจารย์นิเทศ ครั้งที่ 1 25 มิ.ย.2560

25 มิ.ย. 2560

8.00 น. อาบน้ำเเต่งตัว

8.30 น. รับประทานอาหารเช้า

9.00 น. เดินทางไปศูนย์ฝึก

10.30 น. ถึงศูนย์ฝึก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เตรียมตัวเเละเตรียมงานที่จะนำเสนออาจารย์พี่เลี้ยง

14.45 น. อาจารย์พี่เลี้ยงมาถึงศูนย์ฝึก

15.00 น. เริ่มการนำเสนองานอาจารย์พี่เลี้ยง

16.45 น. นำเสนองานเสร็จ เเละนำข้อผิดพลาดไปเเก้ไข

17.00 น. อาจารย์พี่เลี้ยงเดินทางกลับ

17.30 น.ประชุมกันเพื่อทำการเเก้ไขงาน

18.30 น.เดินทางกลับบ้านบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)