ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 06.30-17.00 น.ได้เข้าศูนย์และรดน้ำผักปลอดสารพิษ และรดน้ำต้นไม้ที่ชาวบ้านไห้มาปลูกและเก็บข้อมูลกลุ่มเพิ่มเติมรดน้ำผักปลอดสารพิษ


รดน้ำต้นไม้ที่ชาวบ้านไห้มาปลูก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)