“พรชัย ตั้งยิ่งยง”ครูผู้เปลี่ยนวิชา“คณิต”ให้เป็นเรื่อง“คิดส์สนุก” พัฒนา“สื่อการเรียนรู้”ปูพื้นฐานกระบวนคิดด้วย“เกม-พับกระดาษ”

กราบครูด้วยหัวใจ : ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง

         “คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ถ้าเราสอนให้เต็มที่ ทำให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีวิชาต่อคณิตศาสตร์ให้ได้ วิชาอื่นๆ ก็จะดีตามไปด้วย”

         เป็นคำบอกเล่าจากประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์กว่า 36 ปีของ “นายพรชัย ตั้งยิ่งยง” จาก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 2560 จาก มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของเด็กๆ ในการเรียนรู้ว่าวิชา “คณิตศาสตร์” เป็นเรื่องสนุกกว่าที่คิด

ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง เปิดเผยว่า “ถ้าครูเอาแต่พูดอย่างเดียว ไม่มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือทำ มันน่าเบื่อ ครูเองก็เบื่อก็เลยสอนให้มันจบๆ ไป แต่ถ้าเขาได้ทำโน่นทำนี่ ระบายสี เอาเกมจากรายการทีวีต่างๆ มากระตุ้นให้เขาเกิดความสนใจ มันก็จะสนุก อย่างเกมพันธุ์แท้เราดัดแปลงก็เอาเนื้อหาคณิตศาสตร์เข้าไปใส่ ออกแบบเป็นคำถามคำตอบให้เขาคิดคิดตาม ก็ทำให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์แต่ละครั้งสนุกสนานมากยิ่งขึ้น”

นอกจากจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเครื่องมือ อุปกรณ์ เกม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กสามารถมองเห็น สัมผัส และจับต้องได้ เพื่อดึงดูดกระตุ้นความสนใจใฝ่เรียนรู้ และสามารถตอบคำถามได้โดยไม่ต้องเปิดตำรา “ครูพรชัย” ยังย้ำว่าหัวใจสำคัญของการสอนคือ ทำให้เด็กรักในวิชานั้นๆ และทำให้เขามีสมาธิในการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนในวิชาอื่นๆ ด้วย และในยุคที่เรามีเป้าหมายในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม “ไทยแลนด์ 4.0” วิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ “ครู” จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใหม่ให้ทันกันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

“วันนี้ครูต้องมีบทบาทมากกว่าแค่ในชั่วโมงสอน ครูต้องให้เวลากับเด็กมากขึ้น ต้องรับฟังเด็ก เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็น ต้องหาสื่อที่ทำให้นักเรียนสนใจ เปิดมาจะสอนด้วยวิธีการแบบเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วเราต้องใช้สื่อที่นักเรียนชอบ ทำอะไรที่มันจับต้องได้ มองเห็นได้ชัดเจน ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เด็กชอบเช่น youtube เป็นสื่อให้เข้าเข้าไปค้นหาความรู้หรือคำตอบ แต่เราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมาย ครูสามารถนำสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัว หรือใกล้ตัวเด็กมาใช้เป็นสื่อการสอนได้” ครูพรชัยกล่าวสรุป

สำหรับ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นับเป็นรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งนาม “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์ เลสเต รวม 11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล ที่ขับเคลื่อนและดำเนินงานโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี,สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน โดยจัดให้มีการมอบรางวัลในทุก 2 ปี ซึ่งในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 โดยจะพระราชทานรางวัลในวันที่ 11 ตุลาคม 2560.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่นักเล่าความเห็น (0)