เข้าวัดฝึกปฏิบัติธรรม

...คุณธรรม...จริยธรรม...

10-11 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่วัดเกาะแก้ว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้คณะครูและนักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีและฝึกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ฐานะของแต่ละคน ซึ่งวัดนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งทัพพระยาตากก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ค่ะ เก็บภาพมาฝากนะคะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (1)

ขอบคุณ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์นะคะที่แวะเวียนมาเยี่ยมชม