แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรม อาสาสมัคร พอ.สว. และผู้ประสานงาน พอ.สว. ประจำปี 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร มูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด

******************************
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 มูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดอบรมอาสาสมัคร พอ.สว.และผู้ประสานงาน พอ.สว. ทุกหน่วยงาน ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด วิทยากร โดย เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ พอ.สว.
*************************
เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย ประวัติของมูลนิธิ /กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัคร พอ.สว./บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร/บทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงาน
***********************
มีอาหารกลางวันเลี้ยงทุกท่านที่มาอบรม
**********************
ขอเชิญชวนอาสาสมัคร พอ.สว.ทั้งใหม่และเก่า เข้าร่วมอบรม โดยแจ้งชื่อได้ที่ สสจ.ตราด ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอ.สว. จังหวัดตราดความเห็น (0)