คลิปวีดีโอบรรยายพิเศษ ศาสตร์พระราชากับการศึกษา โดย หม่อมราชวงศ์ปนัดดา ดิศกุล

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล มาบรรยายพิเศษในหัวเรื่อง "ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษา (ศาสตร์พระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙)" ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PH504) เป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๐๐๓๒๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะได้ฟังบรรยายพิเศษจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่กำลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรงของรัฐบาล จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ นิสิตเข้าร่วมฟังบรรยาย ทราบภายหลังว่า มีผู้คนเข้าฟังบรรยายล้นห้องประชุม เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวนี้กว่า ๖๐๐ คน

สำหรับนิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย ให้ฟังบรรยายพิเศษผ่านคลิปวีดีโอที่รวบรวมไว้ในบันทึกนี้ และสรุปส่งอาจารย์ผู้สอนประชุมกลุ่ม หรือให้เป็นดุลพิจของอาจารย์ผู้สอน ที่จะให้ฟังบรรยายพิเศษอื่น ๆ แทนได้


ขออภัยทุกท่านที่ไม่สามารถตัดต่อคลิปให้เป็นไฟล์เดียวกัน

ต่อไปนี้เป็นบางตอนที่ผมประทับใจมาก..

  • ท่านบอกว่า ".... ทุกคนต้องดำรงความเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามอันทรงเกียรตินี้ไว้ เป็นตักสิลานคร เป็นมิ่งเป็นขวัญ เป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งแผ่นดิน..."
  • มหาวิทยาลัยต้องมีแบบอย่างที่ดี แบบอย่างที่ยั่งยืนของคนไทย เช่น .... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ ได้อัญเชิญสมเด็จพระบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า เป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนของคนไทย...อ่อนน้อมถ่อมพระองค์ (ท่านเสียสั่นเครือ) เรียบง่าย พอเพียง...
  • ครูบาอาจารย์ ทุกท่าน พูดตรงกันหมดว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙ นั้น ท่านมีแบบอย่างที่ยั่งยืนคือสมเด็จย่า ...
  • ...คนไทยเรา เคารพยกย่องครูมาก สงเคราะห์ครูเข้าในบุพการี (เสียงเครือ) รองจากบิดามารดา ไม่ว่าผู้ใด แม้มียศศักดิ์ มีอำนาจเพียงใด ก็เกรงใจ เชื่อฟังครู ไม่ลบหลู่ครู ไม่ลืมครู ไม่เป็นคนหลงลืมตัว เราถือว่าครูเป็นผู้ปลูกฝังทั้งความรู้และความดีให้แก่เรา เป็นผู้ที่ปั้นเราให้เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ... พระบรมราโชวาท ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๓
  • ...จงมีระเบียบในการคิด ในการทำ งานการที่ทำก็จะไปได้ราบรื่นยิ่งขึ้น ...
  • ...คนเราต้องมีเป้าหมาย มีขอบเขต มีหลักการของงานที่ทำให้เกิดความชัดเจนก่อนเริ่มต้นทำ...
  • ...คนที่พูดจริงและทำจริง มีความจริงใจให้กับใครต่อใคร ย่อมได้รับการยกย่องและสรรเสริญ...
  • ฯลฯ
เชิญร่วมเรียนรู้ร่วมกันด้วยใจครับ .... </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (0)