ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-17.00 น.ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขงานในหัวข้อต่างๆ


แก้ไขงานปฏิทินชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)