ชีวิตที่พอเพียง : 2939. เที่ยวสวิส ๒๕๖๐ : ๑๑. วันที่ ๑๔ พฤษภาคม : เนอชาเตล

เนื่องจากห้องพักของเราอยู่ที่หัวมุม มีหน้าต่างสองด้าน วิวตรงกับชื่อ Alpes & Lac คือเห็นทั้ง ทะเลสาบ และยอดเขาแอลป์สีขาวโพลนอยู่ไกลๆ เราจึงได้ถ่ายรูปวิวในบรรยากาศและแสงแตกต่างกัน


หลังกินอาหารเช้าในห้อง แปดโมงเช้าเศษๆ เราออกเดินลงไปยังเมืองที่ริมทะเลสาบ เพราะโรงแรมของเราอยู่ติดกับสถานีรถไฟซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาอยู่สูงกว่าตัวเมืองมาก เมื่อวานเราเดินลงเขาไปตรงๆ โดยใช้บันได แต่วันนี้เดินไปตามถนน ซึ่งค่อยๆ ลาดลงไป คือไปตามถนน Av. de la Gare เลี้ยวซ้ายไปตามถนน Rue des Terreaux ผ่านพิพิธภัณฑ์ Natural History ก็หมายตาเอาไว้ ต่อด้วย Rue de l’Hotel-de-Ville ซื่อบอกว่าเป็นถนนหน้าศาลาว่าการเมือง เราก็แวะถ่ายรูป เดินต่อไปยังทางเดินริมทะเลสาบ ไปทางทิศ ตะวันตก ที่ช่วงแดดเช้าวิวสวยจับใจ เราเดินไปถ่ายรูปที่สะพานยื่นออกไปในทะเลโดยส่วนยื่นไม่มีเสายัน ที่เรียกว่า “ทางสู่ยุคพระศรีอาริย์” (Passerelle des Utopies)


แล้วหาทางไปชมโบสถ์ Chateau Collegiale โดยไปพบลิฟท์สาธารณะพาขึ้นเขาโดยบังเอิญ แล้วเดินขึ้นไปอีก แต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ โบสถ์ปิดทำพิธีสวด เราได้ยินเสียงในโบสถ์ และไม่ได้ลองเปิดเข้าไป แต่บริเวณโดยรอบมันเก่าแก่ควรแก่การชม


จากนั้นหาทางไปชมปราสาทไม่พบ คลำทางไป Museum of Ethnography จนเกือบถึงอยู่แล้ว ถามคุณลุงคนท้องถิ่นบอกว่าพิพิธภัณฑ์ปิดซ่อม ตอนนี้สาวน้อยแบตหมดแล้ว และฝนตก เราคลำทางหารถเมล์กลับโรงแรมด้วยความทุลักทุเล

กลับมาเข้าร้าน COOP ซื้อเสบียงมากินเป็นอาหารเที่ยงที่ห้อง


สาวน้อยให้ผมไปชมพิพิธภัณฑ์คนเดียว ผมจึงไปชม Museum of Art and Historyใช้สวิสพาสผ่านเข้าชมฟรี ข้อเสียของพิพิธภัณฑ์ที่นี่คือคำอธิบายใช้ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น ผมจึงดูไม่รู้เรื่อง ไม่สนุก และไม่มีออดิโอไกด์ให้บริการ ผมจึงดูผ่านๆ พอเข้าใจว่าที่ชั้นสอง เป็นนิทรรศการภาพถ่าย ที่คนจากเมืองนี้ไปถ่ายมาจากทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นภาพพิธีกรรมของชนเผ่าแปลกๆ ในทวีปอัฟริกา หรือทวีปอื่นๆ แต่ส่วนใหญ่เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายที่นำเสนอการเปลี่ยนแปลงในช่วงปี ค.ศ. 1840 – 1970 จัดแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นด้านๆ เช่นด้านวิทยาศาสตร์กับความอยากรู้อยากเห็น ด้านภาพกลางคืน ด้านทิวทัศน์ของเมือง เป็นต้น


ห้องใหญ่ที่สุดเป็นการจัดแสดงประวัติของเมืองเนอชาเตล ตั้งแต่สมัยโบราณที่มีหลักฐาน ทางโบราณคดีว่ามีคนอาศัยอยู่ตั้งแต่เมื่อ ๑๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว และขุดค้นสถานที่น่าจะเป็นที่อาบน้ำโรมัน และหลุมศพโรมันสมัย คริสตศตวรรษที่ ๗ และมีหลักฐานว่าประมาณ ค.ศ. 1000 บริเวณริมทะเลสาบ แห่งนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และพระราชาแห่งเบอร์กันดี รูดอล์ฟที่ ๓ ให้สร้างป้อมปราการขึ้น


ในศตวรรษที่ ๑๒ เกิดเจ้าแห่งเนอชาเตล ที่มีการสืบราชวงศ์ ซึ่งต่อมาเยอรมัน ฝรั่งเศส และสวิสจะผลัดเปลี่ยนกันมีอำนาจในเนอชาเตล มีเรื่องราวประวัติศาสตร์เชื่อมกับการปฏิรูปศาสนาคริสต์ และการตั้งสหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1848


จากการชมพิพิธภัณฑ์นี้ทำให้ผมปะติดปะต่อเรื่องราวของ Hotel DuPeyrouได้ว่าสร้างในศตวรรษที่ ๑๘ เป็นคฤหาสของมหาเศรษฐีตระกูล DuPeyrou ที่ร่ำรวยจากการเกษตรในประเทศสุรินัม โดยใช้แรงงานทาส


อีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งคือ Natural History Museum เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับให้พ่อแม่พาลูกไปเรียนรู้ ธรรมชาติ และคำอธิบายเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดเช่นเคย ผมจึงเดินผ่านๆ พอได้แนวคิดว่าเขาจัดพิพิธภัณฑ์อย่างไร สรุปได้ว่า เขาจัดได้ดีมาก และมีพ่อแม่พาลูกไปพิพิธภัณฑ์นี้มาก พิพิธภัณฑ์นี้คนมากกว่าที่ Museum of Art and History เสียอีก


ผมใช้เวลารวมสองชั่วโมงที่สองพิพิธภัณฑ์ กลับไปที่โรงแรมพอสี่โมงเศษสาวน้อยชวนขึ้น funicular ไปชมวิวบนเขา ไปถามเจ้าหน้าที่โรงแรม ได้บัตร Transport Card ใช้ระบบคมนาคมฟรีมาใช้ พร้อมคำแนะนำให้ขึ้นรถเมล์ ไปสองป้าย ทำให้เราได้ออกผจญภัยและเดินหาทางขึ้น funicular จนไปถามคุณยายจึงรู้ว่าเขาปิด ต้องเดินกลับไปขึ้นรถเมล์กลับ

ผลคือเข่าของสาวน้อยชำรุดมากขึ้น แม้วันนี้จะเอาไม้เท้ามาช่วยแล้ว


วิจารณ์ พานิช

๑๕ พ.ค. ๖๐

ห้อง ๓๐๗ โรงแรม Alps & Lac, Switzerland


1 วิวทะเลสาบและเมืองยามเช้า ถ่ายจากหน้าต่างห้องพัก


2 ยามเย็นเห็นยอดเขาแอลป์สชัดเจน3 ดอกไม้ริมทะเลสาบ


4 หงส์ในทะเลสาบ


5 นกนางนวล


6 ริมทะเลสาบ


7 ในทะเลสาบ


8 สุดยอดแห่งแสงเงา


9 โบสถ์ Collegialle


10 ทางเดินไป Ethnographic Museum


11 คิวซื้อดอกไม้วันแม่12 ภาพเขียนเนอชาเตล ปี 1899


13 ภาพเขียนแสดงการชุมนุมของกลุ่มสนับสนุนจ้าวเพื่อต่อต้านกลุ่มสนับสนุนรัฐของประชาชนในปี 1831


14 Academy ในศตวรรษที่ ๑๘ ต่อมาเป็น University of Neuchatel


15 อาคาร University of Neuchatel ในปัจจุบัน


16 Louis Agazzi สอนที่ Academy ถึงปี 1846 แล้วไปสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำในวิชา Zoology17 ตู้จัดแสดงนกในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มีปุ่มกดฟังเสียงร้องด้วย


18 ตอนเย็นอดขึ้นเขา ได้ภาพดอกไม้งามบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)