วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

08.00 น. ถึงกระทรวงสาธารณสุข เริ่มงานผมก็ไปที่ห้องจัดรายการเสียงตามสาย มีพี่นพ พี่ออฟ พี่เชอร์รี่   โดยผมเป็นผู้สังเกตการณ์ และก็มีส่วนร่วมในการจัดรายการเสียงตามสาย  ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.30น.-09.30น. มีการเปิดเพลง ให้สาระความรู้ ออกแบบหน้าปกแฟ้มขนาด A4 นำภาพถ่ายในงานการประชุมส้วมโลก มาติดที่บอร์ดหัวข้อมุมภาพสื่อความหมาย จำนวน 40 ภาพ และตัดบอร์ดขนาด กว้าง*ยาว   36 cm*43cm จำนวน 2 แผ่น   31.5cm*43cm  จำนวน 2 แผ่น และ    43.5cm*43cm จำนวน 2 แผ่น เพื่อมากั้นเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมอนามัยในตู้ให้เป็นหมวดหมู่ ทั้ง 3 หมวดหมู่ โดยมี โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมม์ โดยจัดตามรายปีเป็นหลัก เพื่อง่ายและสะดวกต่อการค้นหาและหยิบใช้ เลิกงานเสร็จจึงกลับบ้านและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาลงบันทึกประจำวันครับ

ภาคย์ภูมิ  โพธิ์อยู่

กระทรวงสาธารณสุข