ศาสตร์และศิลป์ของการสอน : ๑๕. ครูให้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และให้คำแนะนำ แก่ศิษย์

บันทึกชุด ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยการสอน นี้ตีความจากหนังสือ The New Art and Science of Teaching เขียนโดย Robert J. Marzano ซึ่งเพิ่งออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้เอง


ตอนที่ ๑๕ ครูให้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และให้คำแนะนำแก่ศิษย์ ตีความจาก Element 13 : Providing Resources and Guidance เป็นเรื่องกิจกรรมของครู ในการสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ต้องคิดซับซ้อน


บทบาทของครูเปลี่ยนแปลงไป จากทำหน้าที่บอกความรู้ใหม่โดยตรง ในช่วงสอนสาระ ไปเป็นช่วยส่งเสริม การวิเคราะห์สาระ ในช่วงฝึกปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจสาระอย่างลึกซึ้งและเชื่อมโยง สู่บทบาทสนับสนุนให้นักเรียน ทำงานอย่างอิสระ ในช่วงประยุกต์ใช้ความรู้


คำถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู ในการให้ทรัพยากรและคำแนะนำ คือ “ครูจะให้ทรัพยากรและคำแนะนำได้อย่างไร”

ยุทธศาสตร์และวิธีการให้ทรัพยากรและคำแนะนำ มีดังต่อไปนี้
นี่คือการทำหน้าที่โค้ชชิ่ง หรือ scaffolding ของครู ซึ่งจะต้องทำอย่างพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อยไป และเหมาะสมตามกาละ เป้าหมายคือ นักเรียนต้องได้เผชิญความยากลำบาก แต่ก็ต้องไม่ยากเกินไปจนเกิดความท้อถอย เพื่อให้เกิดการเรียนแบบ enhanced discovery


เมื่อยุทธศาสตร์นี้ได้ผล จะสังเกตเห็นพฤติกรรมของนักเรียนดังต่อไปนี้

  • นักเรียนขอคำแนะนำจากครู ในการทำโครงการ
  • นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าความช่วยเหลือของครูช่วยให้ตนเกิดความสำเร็จได้อย่างไร
  • นักเรียนทำงานที่ต้องใช้ความคิดซับซ้อนอย่างจริงจัง และมีการปรับปรุงวิจารณ์ พานิช

๖ เม.ย. ๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากครับ