วันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2560

9.00 ทำกับข้าว

15.00 ทำแผนที่เดินดิน


17.00 ตัดหญ้าให้ม้า


18.00 ทาสีที่พัก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)