โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครูเครือข่ายอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี English Teacher Training at Srisawat


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครู ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายนถึงวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ผู้เขียนมีจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครูเครือข่ายอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อยู่ที่โรงเรียนบ้านเจ้าเณร ของท่านผอ.ไพเราะ บรรลือศักดิ์ เมื่อคืนพักที่บ้านเจ้าเณรรีสอร์ท ซึ่งมีพื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ในโรงเรียนมีนกและกระรอกมากินมะม่วง เสียงนกร้องตลอดเวลา บรรยากาศดี มีทั้งนกเอี้ยง ขุนแผนดง จากโครงการวันนี้จะมีครูจากโรงเรียน ดังนี้

  • โรงเรียนบ้านเจ้าเณร จำนวน 14 คน
  • โรงเรียนบ้านนาสวน จำนวน 14 คน
  • โรงเรียนบ้านโป่งหวาย จำนวน 12 คน
  • โรงเรียนบ้านปากนาสวน จำนวน 3 คน
  • โรงเรียนบ้านดงเสลา จำนวน 5 คน
  • โรงเรียนวัดถ้ำองจุ จำนวน 5 คน

ผู้เขียนคาดว่าคุณครูจะสามารถนำกิจกรรมไปประยุกต์และพัฒนาโรงเรียนให้ได้มากที่สุด วันนี้มีMiss Elizabeth Ferris (Libby) from Sacramento, California USA. และ Ann ชาวฟิลิบปินล์มาช่วยเป็นผู้ช่วยวิทยากรด้วย เลยมีวิทยากรถึง 3 คน ผู้เขียนเลยจัดกิจกรรมได้รื่นไหลกว่าปกติ อาจเป็นเพราะคุณครูตั้งใจมากๆด้วย


ผอ.พิสิทธิ์ ยั้งประยุทธ์ กล่าวเปิดงานเป็นภาษาอังกฤษ
Libby แนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษ

พิธีเปิด โดยท่าน ผอ.พิสิทธิ์ ยั้งประยุทธ์ ท่านผอ.ไพเราะ บรรลือศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าเณร เป็นผู้กล่าวรายงาน ทันทีที่มีโอกาสจะเอา video มาให้ดูนะครับ ตอนนี้ระบบ internet ช้ามาก กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรม Simon says แต่เปลี่ยนมาเป็น Libby says แต่ใช้ชื่อไทยว่า Nong On says แทน ได้คุณครูที่ทำผิดออกมาแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ มีกิจกรรม ASAEN โดยให้บอกชื่อประเทศ เมื่อนับเลข 3 บอกคำทักทายเมื่อนับเลข 6 บอกชื่อเมืองหลวงเมื่อถึงเลข 9 เลยได้คุณครูออกมาแนะนำตัวเองจำนวนมากและมีกิจกรรมต่อด้วยกิจกรรม bird in the nest

ดู Libby และ Ann เปรียบเทียบกัน Libby เป็นคนอเมริกันส่วน Ann เป็นคนฟิลิบปินล์ที่มาสอนที่โรงเรียนบ้านเจ้าเณร ทั้งสองคนมาช่วยผู้เขียนจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ ตอนจัดกิจกรรมดูเหมือนว่าคุณครูจะคุ้นสำเนียงอเมริกันมากกว่าสำเนียงของฟิลิบปินล์


คุณครูเล่นกิจกรรมชื่อ Taboo ให้ใบ้คำเป็นภาษาอังกฤษ แต่ว่ามคำต้องห้ามเอาไว้จะยากตรงที่พยายามใบ้คำให้ชาวต่างประเทศ เพราะวัฒนธรรมแตกต่างกันแต่ Libby สื่อภาษาได้ไวทำให้ได้คำศัพท์ไวมาก เมื่อได้ครูที่เผลอพูดคำต้องห้ามออกมาก็ให้ออกมาเป็นคนถูกใบ้คำแทน ถ้าไม่มีให้คุณครูที่ถูกใบ้คำเลือกก็ได้


Miss Elizabeth Ferris (Libby) ทำกิจกรรมการอ่านกับครู คำศัพท์ที่ใช้ในการอ่านเป็นภาษาอังกษ เอามาจากการฝึก Phonetic ใน video ข้างใต้นี้ เมื่อครูอ่านได้แล้ว โดยให้Miss Elizabeth Ferris (Libby) ช่วยครูออกเสียง Phonetic แล้วมาอ่านคำศัพท์ที่ติดไว้ที่พื้น เมื่ออ่านมาพบกับเพื่อนให้เป่ายังฉุบ ถ้าชนะได้ไปต่อ ถ้าแพ้ให้ไปต่อแถวตนเอง


ขอบคุณข้อมูลจาก www.youtube.com
มีกิจกรรมให้หาคำศัพย์จาก video ข้างบนเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนอ่านพยายามให้ครูคุ้นชินกับการทบทวนเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตน


กิจกรรมการรำมวยจีนภาษาอังกฤษให้ครูได้รำมวยจีนและใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และครูสามารถสอนทักษะความคิดสร้างสรรค์และออกแบบท่ารำมวยจีนของตนเองด้วยมีกิจกรรมการเรียงประโยคภาษาอังกฤษโดยให้อ่านประโยคและนำมาให้เพื่อนเขียนเรียงประโยคให้ดีที่สุด


กิจกรรม Find someone who ให้นำข้อความไปสัมภาษณ์เพื่อนโดยมีข้อความให้ถ้าครูท่านใดทำอะไรได้ให้จดชื่อเอาไว้ ตอนสุดท้ายให้ครูที่ทำกิจกรรมนั้นๆได้ทำกิจกรรมนั้นๆเลยเช่นร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ก็ให้ร้องเพลงเลย ถ้าทำอาหารได้ก็ให้บอกวิธีการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น ลองดู video ข้างใต้นะครับ

กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมมวยไทยโบราณ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนเช่นสอนเรื่องอวัยวะในร่างกาย หรือสอนในสาะการเรียนรู้อื่นๆ ก่อนเรียนต้องวอร์มร่างกายก่อน โดยให้ครูปฏิบัติจริงผู้เขียนแนะนำท่าต่อย ว่าควรอยู่ตำแหน่งใดของร่างกายในการต่อยเช่น ต่อยตรง ต่อยงัด ต่อยตวัด ต่อยโขกและกระโดดต่อย
ครูได้ฝึกการศอกเช่นศอกตรง ศอกกลับ ศอกงัดแลการโดดศอก ตามด้วย เข่าตรงเข่า เข่าข้างและกระโดดเข่า ยังมีการเตะตรง เตะข้างและกระโดดเตะ และการถามด้วย เช่นถีบตรง ถีบข้างและกระโดดถีบ เป็นต้น

คุณครูทั้งหมดได้เรียนรู้ท่าแม่ไม้มวยไทยเช่น มอญยันหลัก วิรุฬหกกลับ อิเหนาแทงกริช จระเข้ฟาดหาง นาคาบิดหางเป็นต้นตอนแรกคิดว่าคุณครูผู้หญิงไม่กล้าเตะ แต่เมื่อให้เตะครูผู้หญิงเตะแรงมาก แถมเตะได้ดีกว่าที่ผู้เขียนคิด มีครูจากโรงเรียนดงเสลาเตะแรงมาก บางคนเตะได้สูงเช่นครูจากโรงเรียนบ้านนาสวน


ตอนสุดท้ายให้ครูช่วยกันสรุปว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างเพื่อสรุปกิจกรรมในวันแรก ผู้เขียนพบว่าคุณครูมีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารง่ายๆในชั้นเรียนได้ วันที่สองคือวันที่ 3 มิถุนายน 2560 จะให้คุณครู ออกแบบการเรียนการสอนของตนเอง

วันนี้จะเริ่มด้วยกิจกรรม ให้ครูทำท่าตาม video เพื่อให้นักเรียนจำภาษาอังกฤษ


ขอบคุณข้อมูลจาก www.youtube.com

ตอนสุดท้ายของวันก่อนที่ครูจะถ่ายภาพรวม ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นบูรณาการภาษาอังกฤษในชั้นเรียนทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ความเห็น (6)

-สวัสดีครับอาจารย์

-ค่ายนี้เด็กนักเรียนสูงวัยนะครับ

-น่าสนุกนะครับครู 555

-เป็นกำลังใจให้ครูทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

-ด้วยความระลึกถึงครับ


ขอบคุณมากครับ

กิจกรรมการพัฒนาการสอนของครูครับคุณเพชร

มาติดตามและให้กำลังใจจากบัลแกเรีย ครั

ขอบคุณ ผอ.กำจัด คงหนูมากครับ

ไปไกลมากๆ

ไปถึงบัลแกเรียเลยนะครับ

หนุกหนาน ดีจัง

เมื่อไรคุณครูที่โรงเรียนพี่จะมีโอกาส

แบบนี้บ้างเนาะ ..... !!


ภาพนี้ เป็นฝีมือการถ่ายภาพของเจ้าตัวเล็กจ้ะ


ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

เจ้าตัวเล็กถ่ายเก่งนะเนี่ย

สบายดีนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท