วันพฤหัสบดี1มิถุนายน2560

7.00 อาบน้ำใหม้า

8.00 คุมเครื่องเสียง


12.00 พาเดินชมสวนมะนาว


15.00 พาม้าย้ายคอก


17.00 ตัดหญ้าให้ม้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)