ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 มิถุนายน 2560

วันที่1มิถุนายน2560

เวลา 08.30น.-17.00น. เข้าไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าไปสอบถาม แบบสัมภาษณ์ของชุมชน สอบถามประวัติโครงสร้างของชุมชน แผนที่ของชุมชน หมู่ที่2 ตำบลดอนมะนาว ได้สอบถามเรื่องปัญหาและอุปสรรคของชุมชน

ลงพื้นที่ศูนย์ฝึกอาชีพชื่อของศูนย์ฝึกอาชีพตำบลดอนมะนาวได้สอบถามเรื่องของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)