ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 มิถุนายน 2560

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-17.00 น. เข้าไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าไปสอบถาม เเบบสัมภาษณ์ของชุมชน สอบถามประวัติองชุมชนโครงสร้างของชุมชน เเผนที่ของชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบล ดอนมะนาว ได้สอบถามเรื่องปัญหาเเละอุปสรรคของชุมชนl


ลงพื้นที่ศูนย์ฝึกอาชีพ

ชื่อของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว

ได้สอบถามเรื่องของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)