ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 มิถุนายน 2560

1 มิถุนายน 2560

เวลา 08.30 น. เข้าไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าไปสอบถามแบบสัมภาษณ์ของชุมชน

สอบถามประวัติโครงสร้างของชุมชน แผนที่ชุมชนหมู่ที่2 ตำบลดอนมะนาว ได้สอบถามเรื่องปัญหาและอุปสรรคของชุมชน

ลงพื้นที่ศูนย์ฝึกอาชีพ


ชื่อของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว


ได้สอบถามเรื่องของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)