วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิ.ย 2560

เวลา 08.00 น.ต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ฯบ้านน้ำทรัพย์


เวลา 10.30 น. ขายสินค้า OTOP ของศูนย์ฯให้กับคณะที่มาศึกษาดูงาน

เวลา 12.00 น. อำนวยความสะดวกให้เเก่คณะศึกษาดูงาน เช่น เสริฟน้ำ เติมกับข้าว เป็นต้น

เวลา 13.00 น. ต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานคณะที่ 2 และคณะที่ 3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)