1 มิ.ย. 2560 ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนและทำแปลงผักปลอดสาร

1 มิ.ย. 2560

8.30 น. ลงพื้นที่ศึกษาบริบทในชุมชน

11.30 น. รับประทานอาหาร

13.30 น. ทำงานกลุ่มร่วมกับสมาชิก

15.30 น. ทำแปลงผัก

16.00 น. หว่านเมล็ด ผักบุ้ง กวางตุ้งมมะเขือ พริก

17.30 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)