วันที่ 1 มิถุนายน 2560

8.00 คุมเครื่องเสียง รับคณะศึกษาดูงานจาก จังหวัดเชียงใหม่


12.00 พาคณะดูงานเดินชมสวนมะนาว วิธีปลูก


14.00 ย้ายคอกม้า


17.30 ตัดหญ้าให้ม้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)