จากประโยคแรกที่นำเอาไว้  คือ  นกไม่มีขนเหมือนคนไม่มีเพื่อน  ความหมายของประโยคนี้สามารถนำมาใช้ได้ในการอบรมว้นนี้เป็นอย่างยิ่งในความรู้สึกของฉัน  เพราะ

1.  ฉันอยู่ในกลุ่มที่ฉันรู้สึกพอใจมากที่สุดกว่าครั้งที่ผ่านมา

2.   วิทยากรทุกท่านให้ความเป็นกันเองสำหรับผุ้เข้าอบรมทุกคน

3.  วิทยากรมีกระบวนการในการอบรมทำให้ฉันรู้สึกไม่เบื่อหน่าย